Lista över Södersjukhusets avdelningar

Här presenteras alla avdelningar på Södersjukhuset i nummerordning.

 • Avd 21 | Onkologisk vårdavdelning 21

  Avdelning 21 är en onkologisk vårdavdelning på Södersjukhuset. Här vårdar vi dig med cancertumörer i, bröst, mage/tarm, prostata, urinblåsa och testiklar.

 • Avd 22 | Onkologisk behandlingsavdelning 22

  Avdelning 22 är en onkologisk vårdsavdelning för öppenvård. Här behandlar vi dig med tumörer i, bröst,  mage/tarm, prostata och urinblåsa.

 • Avd 23 | Avdelning 23, Hematologi/Koagulation

  På avdelning 23 finns många patienter med olika invärtesmedicinska diagnoser t ex hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes samt lungsjukdomar.

 • Avd 24 | Ortopedavdelning 24

  Avdelning 24 är en akut ortopedisk vårdavdelning med 22 vårdplatser.

 • Avd 25 | Ortopedavdelning 25

  Avdelning 25 är en vårdavdelning för ortopediska patienter.

 • Avd 31 | Kardiologavdelning 31

  Avdelning 31 är en kardiologisk vårdavdelning med inriktning mot hjärtarytmier.

 • Avd 34 | Ortopedavdelning 34

  Avdelning 34 är en ortopedisk vårdavdelning med 25 akuta vårdplatser.

 • Avd 35 | Ortopedavdelning 35E

  Avdelning 35E är en ortopedisk vårdavdelning för planerade ortopediska operationer.

 • Avd 36 | Kirurgavdelning 36

  Avdelning 36 är en akut- och allmänkirurgisk vårdavdelning med 24 sängplatser. Vi tar emot patienter från akuten dygnets alla timmar samt opererar planerad bråckkirurgi under veckodagarna.

 • Avd 51 | Kardiologavdelning 51

  Här utreds och behandlas patienter med hög risk för coronar sjukdom dvs instabil kärlkramp och hjärtinfarkt.

 • Avd 52 | Kardiologavdelning 52

  Avdelning 52 är en kardiologisk vårdavdelning inklusive bröstsmärtenhet.

 • Avd 55 | Akutvårdsavdelning, AVA

  Avdelning 55 är en korttidsavdelning för sluten vård av akutmottagningens patienter. Här vårdas patienterna mellan ett till tre dygn.

 • Avd 56 | Kirurgavdelning 56

  Avdelning 56 vårdar patienter med sjukdomar i övre mag- och tarmkanalen, till exempel i magsäcken, gallblåsan eller bukspottskörteln.

 • Avd 57 | Kirurgavdelning 57

  Avdelning 57 vårdar patienter med sjukdomar i benens, armarnas och halsens kärl samt kroppspulsådern.

 • Avd 62 | Gynekologisk dagvårdsavdelning 62

  Till avdelning 62 kommer de kvinnor som genomgår abort, eller behandlas för missfall.

 • Avd 63 | Special-BB

  Special BB har 17 vårdplatser och är en blandad avdelning för vård av kvinnor före och efter förlossning.

 • Avd 64 | Avd 64

  Avdelning 64 är en infektionsinriktad intagningsavdelning som ligger i anslutning till barnakuten.

 • Avd 66 | Infektionsenheten

  Avdelning 66 vid SÖS Infektionsenhet är en vårdavdelning för patienter med akuta och kroniska infektionssjukdomar.

 • Avd 67 | Kirurgavdelning 67

  Vadelning 67 vårdar patienter med sjukdomar i tunntarmen, grovtarmen och ändtarmen. Patienter med tumörsjukdomar blir omhändertagna med särskild prioritet.

 • Avd 72 | Gynekologisk vårdavdelning

  Här vårdas kvinnor inneliggande antingen på grund av akut gynekologisk sjukdom eller för att genomgå en planerad operation.

 • Avd 73 | BB-avdelning 73

  På BB kan familjen få hjälp och stöd för att lära känna sitt nyfödda barn, få stöd med amningsstarten och återhämtning efter förlossningen. Barnet har ni hos er dygnet runt.

 • Avd 74 | Handkirurgisk avdelning, barn

  På Sachsska barn- och ungdomssjukhusets vårdavdelning 74 vårdas handkirurgens barnpatienter.

 • Avd 74 | Avd 74

  Avdelning 74 är en medicinsk vårdavdelning för barn och ungdomar som behöver stanna något eller några dygn på sjukhuset.

 • Avd 80 | Diabetes och endokrinologi

  Avdelning 80 är en internmedicinsk vårdavdelning med inriktning mot diabetes och endokrinologi.

 • Avd 81 | Strokeavdelning 81

  Avdelning 81 är en akut strokeenhet. Här vårdas patienter som insjuknat i stroke samt patienter med andra medicinska åkommor.

 • Lungmedicin avd. 82

  Avdelning 82 är en medicinsk vårdavdelning med inriktning mot lungsjukdomar.

 • Avd 83 | Avdelning 83, Gastroenterologi/Hepatologi

  Avdelning 83 är en medicinsk vårdavdelning med specialistinriktning mot mag- tarmsjukdomar och sjukdomar i levern.

 • Avd 37 | NAVE- Neurologisk Akutvårdsenhet

  NAVE/Avdelning 37 är en neurologisk vårdavdelning där vi utreder och behandlar akut sjuka patienter med neurologiska sjukdomstillstånd i centrala och perifera nervsystemet.

 • Neonatalvårdssektionen

  Neonatalvårdssektionen består av neonatalvårdsavdelning 61 och 71 samt neonatal hemsjukvård, neonatal sjuksköterskemottagning, Modersmjölkcentralen och Rosenlunds barnhälsovårdsteam.

 • Avd 65 | Urologisk vårdavdelning

  Urologiska kliniken erbjuder sluten och öppen urologisk vård och omfattande urologisk konsultverksamhet.

 • Arbetsterapi och fysioterapi

  När du har hamnat på sjukhus, kanske blivit opererad, fått stroke eller brutit ett ben, kan  de enklaste vardagsbestyren kännas oöverstigliga. Då kan arbetsterapeuter och sjukgymnaster på olika sätt underlätta i det akuta skedet.

 • BB-hotellet

  På BB får familjen hjälp och stöd för att lära känna sitt nyfödda barn samt stöd med amningsstarten och återhämtning efter förlossningen.

 • Dagvårdssavdelningen - barn

  Vi är en avdelning som vårdar medicinskt sjuka barn. Barnet stannar hos oss över dagen för att sedan åka hem på kvällen.

 • Kranskärlsröntgen

  Södersjukhusets hjärtenhet har en mycket välfungerande vårdkedja, då vi på enheten för kranskärlsröntgen är en central del i denna kedja.

 • Förlossningsavdelning

  Att föda och få barn är för de flesta en av de allra största händelserna i livet. På Södersjukhusets förlossningsavdelning har vi som mål att ditt barns födelse ska bli en fantastisk upplevelse.

 • Handkirurgisk dagvårdsavdelning

  Handkirurgiska kliniken har en egen operationsavdelning för dagkirurgi och sluten vård med sammanlagt 4 operationssalar.

 • Intensivvårdsavdelning (IVA)

  Intensivvårdsavdelningen är en högteknologisk och multidisciplinär avdelning för svårt sjuka patienter som är i behov av noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad. Många patienter behöver också intensivvård efter större operationer. IVA är utrustad med mycket medicinsk apparatur och övervakningsutrustning som kan behövas för att behandla och övervaka din närstående på ett bra och säkert sätt.   

 • Kirurgisk operationsavdelning

  SÖS kirurgiska operationsavdelning har full funktion alla dygnets timmar.

 • Klinisk utbildningsavdelning - KUA

  KUA är en utbildningsavdelning och välkomnar studenter i något större omfattning än andra avdelningar på Södersjukhuset.

 • MIVA/HIA

  MIVA/HIA är en sammanhållen avdelning för medicinsk intensivvård, intermediärvård och hjärtintensivvård.

 • Ortopedisk operationsavdelning

  SÖS ortopediska operationsavdelning genomför såväl akuta operationer isom planerade ingrepp såsom knä-, höft- och axelplastiker, ryggkirurgi samt artroskopiska knä- och axeloperationer.

 • Pacemakerenheten

  Pacemakerenheten på Södersjukhuset har en välfungerande verksamhet för implantation av permanenta pacemakrar, ICD och biventrikulära pacemakrar.

 • Handkirurgisk operation- och vårdavdelning

  Handkirurgiska kliniken har en egen operationsavdelning för dagkirurgi och sluten vård med sammanlagt fyra operationssalar. Totalt utförs 2 800 akuta och elektiva operationer per år, uppdelat på sluten vård, dagkirurgi och polikliniska operationer.
 • Gynekologisk operationsavdelning

  Kvinnoklinikens gynekologiska operationsavdelning genomför företrädesvis kirurgi med tonvikt på titthålskirurgi, nedre bäckenbottenkirurgi och kejsarsnitt.

Senast uppdaterad: 2017-06-30