Akutvårdsavdelning - AVA

Avd 55

Sjuksköterskor på SÖS akutvårdsavdelning

Här hittar du information om Södersjukhusets akutvårdsavdelning, AVA, där internmedicinska patienter från akutmottagningen vårdas.

Avdelning 55 är en korttidsavdelning för sluten vård inom internmedicin. Avdelningen har 28 vårdplatser och här vårdas patienter med akuta tillstånd och som har en förväntad kort vårdtid. När behov av fortsatt utredning föreligger kan flytt till annan vårdavdelning bli aktuell. En del patienter färdigvårdas och skrivs ut direkt till hemmet från avdelningen.

Avdelningen tar emot akut sjuka patienter under hela dygnet, det kan därför hända att patienter får byta rum eller flyttas till en annan avdelning.

Vi arbetar team baserat, vilket betyder att läkare, sjuksköterska och undersköterska arbetar tillsammans med patienten i centrum. Vid behov kontaktar vi fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, logoped med mera.

Vi ber närstående att respektera de besökstider som finns på avdelningen. Under förmiddagen sker en stor del av undersökningarna och ronder. Det är oftast lite lugnare på eftermiddagarna och personalen kan lättare svara på eventuella frågor. Av säkerhets- och arbetsmiljöskäl ber vi er att vara max två personer inne hos patienten.

Närstående får följa med till avdelningen vid inskrivning. Be gärna närstående ta med dina värdesaker hem och behåll endast det du behöver under sjukhusvistelsen. Vi har besökstid mellan kl. 13.00 – 19.00. Vi har blomförbud på avdelningen av hänsyn till allergiker. Tänk även på att inte bära starkt doftande parfym.

 

Har du frågor om en anhörig?

På AVA har vi en koordinator som svara på alla inkommande samtal 7 – 15 vardagar. Övrig tid blir du kopplad till ansvarig sjuksköterska. Om sjuksköterskan är upptagen tar vi gärna ett meddelande så han eller hon kan ringa upp vid ett senare tillfälle. Ring gärna efter kl. 12.00 eftersom avdelningsarbetet är som intensivast på förmiddagen. Det är många som ringer, därför så vi ser gärna att kontakten med avdelningen samordnas.

Hemgång från avdelningen

För att du ska känna dig trygg vid hemgång så är det viktigt att du har svar på alla dina frågor. Innan du går hem från avdelningen kommer du att träffa läkare för utskrivningssamtal där du får skriftlig och muntlig information.

AVA i siffror

Antal patienter/månad: ca 370.
Medelvårdtid: 28 timmar.

Akutvårdsavdelning 55, AVA, tillhör verksamhetsområde Intermedicin på Södersjukhuset.

Senast uppdaterad: 2016-08-31