Arbetsterapi och fysioterapi

Träning på ASA på Södersjukhuset

När du har hamnat på sjukhus, kanske blivit opererad, fått en stroke eller brutit ett ben, kan de enklaste vardagsbestyren kännas oöverstigliga. Det kan vara svårt att ta sig ur sängen, att gå till toaletten eller att klä på sig. Orsakerna kan vara flera, exempelvis smärta, balanssvårigheter, andningsproblem, svaghet eller minskad rörlighet. Här kan arbetsterapeuter och fysioterapeuter på olika sätt underlätta i det akuta skedet.

Arbetsterapeuten bedömer och tränar vardagliga aktiviteter med dig. Fysioterapeuten bedömer och tränar muskelstyrka, rörlighet, balans, kondition och koordination. Vid behov förskriver vi hjälpmedel.

Den övergripande målsättningen handlar om att du som patient ska bli så självständig som möjligt, vägen dit handlar om att klara olika dagliga aktiviteter genom att få smärtlindring, ökad rörlighet, bättre kondition mm. Vi arbetar både med inneliggande patienter samt bedriver öppenvård.

ASA:s arbetsterapeuter, arbetsterapibiträden och fysioterapeuter arbetar mot de allra flesta avdelningar på sjukhuset, och har ett nära samarbete med sjuksköterskor, läkare, undersköterskor och övrig personal. För att kunna ge snabba och professionella insatser har ASA en bred kompetens och arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

Arbetsterapeuterna och fysioterapeuterna på ASA finns representerade på de flesta av sjukhusets avdelningar. Inneliggande vård där vi arbetar.


Våra öppenvårdsmottagningar

Arbetsterapi 
Fysiotterapi

Sachsska Barnsjukhuset och Handkirurgkliniken är arbetsterapeuterna och fysioterapeuterna klinikanslutna.

Avdelningen för Arbetsterapi och fysioterapi tillhör verksamhetsområde Akut.


 

Senast uppdaterad: 2017-01-19