BB-avdelning

Avd 73

På BB kan familjen få stöd för att lära känna sitt nyfödda barn, få hjälp med amningsstarten och återhämtning efter förlossningen. Barnet har ni hos er dygnet runt.

Avdelning 73 har 16 familjerum. På BB arbetar barnmorskorna enligt WHO:s "Tio steg för lyckad amning" samt utifrån Orems omvårdnadsfilosofi där alla vårdinsatser ska ha som målsättning att stödja och uppmuntra till egenvård så att individen successivt blir oberoende av vårdinsatser.

Vård på BB-avdelning 73

Om du som mamma under vistelsen har behov av läkarhjälp konsulterar barnmorskan läkare på avdelningen. Ditt barn undersöks före hemgång "från topp till tå" av barnläkare. Hemgång planeras i samråd med er föräldrar. Ungefärlig vårdtid på BB är 2-3 dygn. Vid behov erbjuds återbesök på BB-mottagning eller Amningscentrum. Där sjukhuset avslutar tar sedan BVC vid.

Besök och besökstider

Föräldrar och syskonen till barnen är alltid välkomna. För andra gäller besökstiden på BB dagligen kl. 14.00-19.00. Nyfödda barn och deras föräldrar behöver mycket lugn och ro. Därför ber vi er respektera dessa tider. Besökstiden gäller inne på avdelningen. Om mor och barn orkar kan besökare träffas utanför avdelningen.

Avdelning 73 tillhör verksamhetsområde Kvinnosjukvård/Förlossning på Södersjukhuset.

Senast uppdaterad: 2015-09-03