Dagvårdssavdelningen - barn

Vi tar emot barn som behöver vård, stöd, behandling eller utredning. Här arbetar barnsjuksköterskor, barnsköterskor, läkare samt medicinska sekreterare. Vi har ett nära samarbete med barnpsykiatriskt team, kurator, sjukgymnast, dietist samt lekterapi och skola.

På avdelningen finns möjlighet att samordna flera undersökningar och behandlingar för barnen. De barn som kommer till oss kan behöva hjälp med följande:

  • allergier
  • narkos inför komplicerade röntgenundersökningar eller smärtsamma ingrepp
  • mag/tarmsjukdom
  • uppfödningssvårigheter
  • eksem eller andra hudsjukdomar
  • diabetes
  • kronisk lungsjukdom
  • njursjukdom eller blåstömningsrubbningar
  • långvarigt sjuka barn som behöver återkommande behandlingar och undersökningar
  • utredning av barn med oklar sjukdom

De flesta barn som kommer till oss har först träffat en läkare eller sjuksköterska på barnläkarmottagning, barnavårdscentral, skola, vårdcentral, något annat sjukhus eller vårt eget sjukhus.

>>Tillbaka till Sachsskas huvudsida.

Senast uppdaterad: 2014-11-13