Diabetes och endokrinologi

Avd 80

Diabetessjuksköterska

Avdelning 80 är en internmedicinsk vårdavdelning med inriktning mot diabetes och endokrinologi.

På avdelningen vårdar vi främst patienter med nyupptäckt diabetes, både typ 1- och typ 2-diabetes. Endokrinologiska sjukdomar och andra internmedicinska sjukdomar förekommer också.

Svängande blodsocker, ketoacidos och senkomplikationer som ögonsjukdomar, njursjukdomar och åkerförkalkning är vanligt förekommande bland våra patienter. Även patienter med fotsår vårdas här och i arbetet runt dessa samarbetar vi med ortopedkirurgiska kliniken.

Inläggning av patienter sker dygnet runt och i stort sett alla patienter kommer till oss från akutmottagningen. En del är planerade inläggningar och då kommer patienterna främst från diabetesmottagningen.

På avdelningen arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och läkare i team som hela tiden strävar efter att arbeta efter de senaste rönen inom diabetesforskningen. Vi har även nära samarbete med sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator.

Avdelning 80 tillhör verksamhetsområde Internmedicin på Södersjukhuset.

Senast uppdaterad: 2016-09-08