Avdelning 83, Gastroenterologi/Hepatologi

Avd 83

Avdelning 83 är en medicinsk vårdavdelning med specialistinriktning mot mag- och tarmsjukdomar samt sjukdomar i levern.

Många av våra patienter har allmänmedicinska åkommor såsom diabetes, hjärt-, njur- och lungsjukdomar. Vi vårdar patienter med sår/blödning i mag-tarmkanalen, kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar som Crohns sjukdom och Ulcerös kolit, leversjukdomar som tumörsjukdomar, järninlagringar och levercirros (skrumplever) orsakade av alkohol, läkemedel eller infektioner. De flesta patienter som blir inlagda hos oss kommer direkt från akuten.

Vi bedriver även dagvårdsverksamhet måndag till fredag. Här vårdas patienter som inte behöver ligga kvar över natten men som kräver medicinsk specialistsjukvård. Vi strävar efter att förbättra vården genom att medverka i läkemedelsstudier och utvecklingsprojekt, där du som patient kan ingå efter förfrågan.

Avdelningen bedriver både slutenvård och dagvård. Vi har tjugoen vårdplatser varav tre platser är reserverade för dagvårdspatienter.

På avdelningen arbetar läkare, sjuksköterskor och undersköterskor tillsammans i team. Vi har också nära samarbete med sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och dietist. I personalgruppen ingår även läkarsekreterare och köksassistent.

Personalen är delaktig i olika projekt för att förbättra vården för patienterna. I samarbete med medicnmottagningen bedriver vi en patientskola för de patienter som har Morbus Crohn och Ulcerös colit.

Avdelning 83 tillhör verksamhetsområde Internmedicin

Senast uppdaterad: 2015-09-04