Gynekologisk operationsavdelning

Den gynekologiska operationsavdelningen på Södersjukhuset i Stockholm har en genomströmning av ca 6000 patienter om året som genomgår någon form av kirurgiskt ingrepp. Hälften av operationerna är akuta.

På avdelningen bedrivs företrädesvis kirurgi med tonvikt på titthålskirurgi, nedre bäckenbottenkirurgi och kejsarsnitt.

Vi är en veckoavdelning med verksamhet förlagd på dagtid och vår jourverksamhet sköts av Kirurgoperation. Vi har fem operationssalar varav en är förlagd på förlossningsavdelningen som är avsedd för akuta kejsarsnitt. Vi har även en egen uppvakningsenhet som anestesikliniken ansvarar för.

För att kunna erbjuda våra patienter en säker medicinsk, professionell och effektiv vård, har vi skapat en operationssal för titthålskirurgi. Den är försedd med högteknologisk utrustning och ergonomiskt utformad flerfärgad takbelysning som är special anpassad för patienten och olika typer av operationer.

Senast uppdaterad: 2015-09-03