Gynekologisk vårdavdelning

Avd 72

På Södersjukhusets gynekologiska vårdavdelning vårdas kvinnor inneliggande, antingen på grund av akut gynekologisk sjukdom eller för att genomgå en planerad operation.

Planerad operation

De vanligaste orsakerna till planerad operation är framfall, inkontinens, blödningsrubbningar, muskelknutor i livmodern (myom) och godartade äggstockscystor. I de fall då man har anledning att tro att diagnosen är elakartad blir du remitterad till Karolinska Universitetssjukhuset.

Akuta tillstånd

Vanliga sjukdomstillstånd som ibland kräver akut inläggning på sjukhus är missfall, svåra infektioner, svårt graviditetsillamående eller andra komplikationer under graviditet till och med graviditetsvecka 21, utomkvedshavandeskap och akuta blödningar.

Inför din operation

Hur länge du vårdas på sjukhuset varierar, beroende på ingreppets omfattning, det vanligaste är mellan en till tre dagar. Då är operationsdagen inräknad. För att du ska kunna känna dig välinformerad och trygg har vi tagit fram en broschyr om inskrivning, operation och utskrivning som du kan ladda ner och läsa.

Om avdelningen

Avdelning 72 har 24 vårdplatser och vi arbetar enligt patientnärmrevård. Avdelningen består av 3 vårdlag där undersköterska, sjuksköterska/barnmorska och läkare arbetar i team.
 
Under sjukhusvistelsen kan du hyra telefon vid sängen. Samtalskostnad och hyra kommer på din ordinarie telefonräkning när du kommer hem. Du kan ha mobiltelefon med dig till avdelningen så att dina anhöriga kan nå dig. Vi önskar att du har den avstängd mellan kl. kl 21.00-07.00 och när du inte är tillgänglig.  

Avdelning 72 tillhör verksamhetsområde Kvinnosjukvård/Förlossning på Södersjukhuset.

Senast uppdaterad: 2015-09-03