Handkirurgisk operation- och vårdavdelning

Handkirurgiska kliniken har en egen operationsavdelning för dagkirurgi och sluten vård med sammanlagt fyra operationssalar. Totalt utförs 2 800 akuta och elektiva operationer per år, uppdelat på sluten vård, dagkirurgi och polikliniska operationer.

Vuxna slutenvårdspatienter vårdas på avdelning 24.

Handkirurgens barnpatienter vårdas på avdelning 74, Sachsska Barn- och ungdomssjukhuset.

En del av våra patienter erbjuds möjligheten att tillbringa delar av sin vårdtid på Årstaviken Hotell, som är Södersjukhusets patienthotell och ligger i direkt anslutning till sjukhusbyggnaden. Planering för detta sker alltid i samråd mellan patient/anhörig, läkare och omvårdnadspersonal.

Handkirurgen placerar även en stor del av sina slutenvårdspatienter på handkirurgens dagvårdsavdelning.

Den handkirurgiska operations- och vårdavdelningen tillhör verksamhetsområde Handkirurgi på Södersjukhuset.

Senast uppdaterad: 2015-09-03