Handkirurgisk dagvårdsavdelning

Den handkirurgiska dagvårdsavdelningen på Södersjukhuset är handkirurgiska klinikens egen operationsavdelning för dagkirurgi och sluten vård med sammanlagt fyra operationssalar.

På den handkirurgiska dagvårdsavdelningen utför vi 2 800 akuta och elektiva operationer varje år, uppdelat på sluten vård, dagkirurgi och polikliniska operationer.


Dagvårdsavdelningen är öppen måndag-torsdag kl. 07.00-20.00 samt fredag kl. 07.00-17.00.

Handkirurgens vuxna slutenvårdspatienter finns på ortopedavdelning 24, medan handkirurgens barnpatienter vårdas på avdelning 74 på Sachsska Barnsjukhuset.

Handkirurgen placerar även en stor del av sina slutenvårdspatienter på handkirurgens dagvårdsavdelning.

Handkirurgisk dagvårdsavdelning tillhör verksamhetsområde Handkirurgi på Södersjukhuset.

Senast uppdaterad: 2017-01-17