Avdelning 23, Hematologi/Koagulation

Avd 23

På avdelning 23 finns många patienter med olika invärtesmedicinska diagnoser t ex hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes samt lungsjukdomar. 

Vår specialitet är dock främst hematologiska- och koagulations sjukdomar såsom blodproppar, lymfom, myelom, anemiutredningar och blödningsrubbningar.

Vi vårdar de flesta av våra patienter i slutenvård, 26 sängplatser, där i stort sett alla läggs in via akutmottagningen.
 
På helgerna bedrivs mottagning för våra koagulationspatienter när den ordinarie medicinmottagningen är stängd.

Avdelning 23 tillhör verksamhetsområde Internmedicin på Södersjukhuset.

Senast uppdaterad: 2016-08-30