Intensivvårdsavdelning (IVA)

Intensivvårdsavdelningen är en högteknologisk och multidisciplinär avdelning för svårt sjuka patienter som är i behov av noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad. Många patienter behöver också intensivvård efter större operationer. IVA är utrustad med mycket medicinsk apparatur och övervakningsutrustning som kan behövas för att behandla och övervaka din närstående på ett bra och säkert sätt.   

Vi som arbetar på IVA är specialistläkare, intensivvårdssjuksköterskor, undersköterskor och sjukgymnaster. Vi är ett team som tillsammans har ett nära samarbete med varandra för att ge din närstående bästa möjliga vård. Patienterna lämnas aldrig ensamma på salen, och det finns personal här dygnet runt.

Fråga gärna personalen om du undrar över något. Om din närstående ligger länge hos oss vill vi att du/ni träffar vår IVA-läkare minst en gång i veckan.

Det finns möjlighet att få kontakt med kurator, präst och tolk. Hjälp med detta kan du få av sjuksköterskan.

Besök och rutiner

  • Anhöriga och vänner, även barn, är välkomna att besöka IVA.
  • Vi har inga bestämda besökstider, utan besök kan ske efter överenskommelse med ansvarig sjuksköterska. Detta för att besöket inte ska kollidera med ronder, undersökningar och dylikt.
  • På grund av allergi- och infektionsrisk ber vi dig att inte ta med blommor till avdelningen.
  • Avdelningen är alltid låst, använd porttelefonen bredvid dörren, uppge ditt namn och vem du avser besöka så möter vi upp. 

Mobiltelefoner
Inne på avdelningen ska mobiltelefoner vara inställda på ljudlöst, får endast användas utanför patientsal.
Det råder fotoförbud på hela sjukhuset. Detta av hänsyn till patientsekretessen samt våra anhörigas och andra besökares integritet. Södersjukhuset är inte en allmän plats.

Rökning
Rökning är förbjudet på Södersjukhuset, endast tillåtet på markerade platser utanför sjukhuset.

Intensivvårdens uppföljningsmottagning
Du som vårdats längre än 3 dygn på Södersjukhusets intensivvårdsavdelning (IVA) blir erbjuden att komma till vår mottagning för uppföljande samtal och journalgenomgång.

Ytterligare information från Svenska Intensivvårdsregistret - för dig som är patient, närstående eller besökare. 

Intensivvårdsavdelningen tillhör verksamhetsområde Anestesi/IVA

Service på sjukhuset
Senast uppdaterad: 2018-06-13