Infektionsenheten

Avd 66

Infektionsenheten på SÖS består av en vårdavdelning med 23 vårdplatser för patienter med akuta och kroniska infektionssjukdomar. Hit kommer oftast patienterna via sjukhusets akutmottagning.


Enheten har dessutom en öppenvårdsmottagning, i Venhälsans lokaler, i första hand för återbesök från avdelningen samt remissfall inom sjukhuset. På enheten vårdas alltifrån ungdomar med körtelfeber till äldre med lunginflammation och patienter med TBC eller malaria.

Tillsammans med verksamhetsområde Ortopedi finns en mottagning för patienter med infektioner i skelett och leder. I samarbete med verksamhetsområde Medicin finns en mottagning för diabetesfotens sjukdomar.

En omfattande konsultverksamhet sker till övriga enheter inom Södersjukhuset och telefonrådgivning ges till sjukvårdsinrättningar inom södra och sydvästra Stockhoms sjukvårdsområden.

Avdelning 66 tillhör verksamhetsområde Specialistvård

Senast uppdaterad: 2015-09-03