Medicinsk akutvårdsavdelning

Avd 64

Avdelning 64 är en akutvårdsavdelning där barn och ungdomar (0-18 år) med andningssvårigheter, kramper, appendicit, commotio och olika typer av infektioner vårdas. Avdelningen har övervakningsplatser för att kunna vårda svårt sjuka barn som är i behov av CPAP och Optiflow.

När ditt barn ligger inne på avdelning 64 är alltid en förälder med. Eftersom avdelningen har ett begränsat antal sängplatser önskar vi att bara en av föräldrarna sover över. Önskemålet grundar sig också i att vårdpersonal ska kunna arbeta i eventuella akuta situationer, och på grund av brandsäkerheten. Inga fastställda besökstider finns, utan övriga i familjen och nära anhöriga är välkomna att hälsa på när som helst på dygnet.

Eftersom Sachsska barn- och ungdomssjukhuset är ett utbildningssjukhus kan det också hända att ni möter studerande från olika utbildningar på avdelningen.

Vi arbetar tillsammans i team – sjuksköterskor, undersköterskor, avdelningsassistenter och läkare - och strävar efter patientnära vård. Knutna till avdelningen är också medicinska sekreterare, kuratorer, dietister, lekterapeuter och sjukgymnaster.

Våra vårdrum

Under sommarsäsongen är alla vårdrum enkelrum med egen TV och möjlighet att se på film. Vintersäsong blir två av de åtta vårdrummen dubbelrum vilket innebär att två barn med samma diagnos och deras föräldrar kan få dela rum. Det går bra att använda mobiltelefon på avdelningen.

På grund av infektionsrisk måste barn och föräldrar befinna sig på sitt vårdrum under hela vistelsen. Det finns möjlighet att låna leksaker, böcker och filmer för att göra vistelsen lite lättare för barnen.

Barnen har alltid tillgång till mat, välling anpassad efter ålder, burkmat, saft och glass. Som förälder blir du bjuden på frukost och kvällsfika. Vid lunch och middag blir föräldrar erbjudna att inhandla djupfryst matportion på avdelningen. Vi har också ett patientkök där det finns möjlighet att förvara medhavd mat och dryck. Av hygienskäl har endast avdelningsassistenterna och vårdpersonalen tillträde till patientköket. De hjälper dig gärna. Vid Södersjukhusets huvudentré finns Pressbyrån, cafeteria, apotek, och bankomat.

Hemgång och utskrivning

Läkare och sjuksköterskor går rond tillsammans under förmiddagen. Är det dags för hemgång blir ditt barn utskrivet i anslutning till ronden men hemgång/utskrivning kan även ske under eftermiddagen, kvällen och natten. Är ditt barn fortfarande i behov av vård men inte längre behöver sova över på sjukhuset finns det möjlighet att gå hem på permission med telefonkontakt/återbesök efter någon dag och därefter bli utskriven.

>> Tillbaka till Sachsskas huvudsida

Senast uppdaterad: 2018-02-01