Klinisk utbildningsavdelning - KUA

Klinisk utbildningsavdelning, KUA, är en mindre avdelning med nio ortopediska vårdplatser.

KUA är en utbildningsavdelning och välkomnar studenter i något större omfattning än andra avdelningar på Södersjukhuset. Det innebär att våra patienter får väldigt mycket uppmärksamhet av studenter som är i slutet av sin utbildning.

Tillsammans med vår ordinarie personal (erfarna sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter) arbetar de för att ge en professionell vård. Ordinarie personal är ytterst ansvarig för vårdens kvalitet. Verksamheten har fått ett mycket positivt mottagande av både studenter och patienter.

Senast uppdaterad: 2012-05-25