Kardiologavdelning

Avd 51

Patient på en kardiologavdelning

Här utreds och behandlas patienter med hög risk för coronarsjukdom, dvs. instabil kärlkramp och hjärtinfarkt.

Avdelningen tillhör verksamhetsområde Kardiologi på Södersjukhuset.

Vi har 22 vårdplatser och medelvårdtiden är 2,6 dygn. Vi har möjlighet att observera patienter med avancerad hjärtövervakningsutrustning. De vanligaste undersökningarna patienten genomgår är ultraljud på hjärtat, arbetsprov samt kranskärlsröntgen med möjlighet till ballongvidgning.

Vi har ett väl utvecklat utbildningsprogram för patienter och anhöriga, både under sjukhusvistelsen samt under rehabiliteringen. På avdelningen finns två omvårdnadsledare med syfte att leda och utveckla omvårdnaden. Dessutom arbetar tre sjuksköterskor växelvis på avdelningen och som coronarsköterskor på hjärtmottagningen med uppföljning av patienterna. Vi har flera pågående omvårdnadsprojekt som drivs av sjuksköterskor.

Samtlig personal har schemalagd kompetensutveckling. Sjuksköterskor och undersköterskor på avdelningen arbetar i poängmodellen och lägger sitt eget schema. 

Avdelning 51 tillhör verksamhetsområde Kardiologi

Senast uppdaterad: 2016-05-24