Kardiologavdelning

Avd 31

Undersökning av en hjärtpatient

Avdelning 31 är en kardiologisk vårdavdelning med inriktning mot hjärtarytmier.

Avdelningen tillhör verksamhetsområde Kardiologi på Södersjukhuset.

Vi vårdar även patienter med hjärtinfarkt, instabil kärlkramp och klaffvitier. Vi har möjlighet att övervaka patienter med telemetrisk (övervaknings) EKG.

Patienterna som läggs in kommer huvudsakligen från akutmottagningen och hjärtintensiven. Vi tar även emot patienter från andra sjukhus, avdelningar och via väntelista.

Arytmi- och pacemakerverksamheten på Södersjukhuset är knuten till avdelning 31. Patienterna kommer delvis in via väntelista men de flesta operationerna görs akut.I maj 2009 startade ett samarbete med Stockholm Arythmia Center (SAC). På avdelning 31 vårdas en del av deras patienter som genomgår lungvensablation.

Vår arbetstidsmodell är SÖS-modellen med poänglön och poängvärderad tid. På avdelningen och inom verksamhetsområdet anordnas studiedagar utifrån medarbetarnas och verksamhetens behov av kompetensutveckling. Vi har både internt och externt utbildningsprogram.

Ett par sjuksköterskor på avdelningen har egen hjärtsviktmottagning i öppenvård på hjärtmottagningen en gång i veckan.

Avdelning 31 tillhör verksamhetsområde Kardiologi på Södersjukhuset.

Senast uppdaterad: 2016-05-24