Kirurgavdelning

Avd 56

Vi vårdar patienter med sjukdomar i övre mag- och tarmkanalen, till exempel i magsäcken, gallblåsan eller bukspottskörteln.

Behandlingsmetoderna som används är både vanlig operation och titthålsoperation, men även så kallad endoskopi (invärtes kameraundersökning) av magsäck (=gastroskopi) och gallgång (=ERCP) används ofta.

Avdelning 56  har 26 sängplatser. En del av våra patienter erbjuds möjligheten att tillbringa delar av sin vårdtid på Årstaviken Hotell, som är Södersjukhusets patienthotell och ligger i direkt anslutning till sjukhusbyggnaden. Planering för detta sker alltid i samråd mellan patient, läkare och omvårdnadspersonal.

Inför operations- eller undersökningsdagen
Du får inte äta efter kl. 24.00 natten före operationsdagen, men du får dricka klara drycker fram till två timmar före operation. Klara drycker innebär vatten, te och kaffe utan mjölk och juice utan fruktkött. Inför en gastroskopi eller ERCP (invärtes kameraundersökning av magsäck eller gallgång) får du inte äta eller dricka fyra timmar innan undersökningen. Du bör helst inte röka eller snusa på operations- eller undersökningsdagen.

Du ska duscha två gånger inför din operation, dagen före operation och på operationsdagens morgon. Du får inte bära smycken, klocka, smink eller nagellack under operationen.

Information till dig som ska läggas in på avdelning 56

  • Patienttelefon finns att hyra.
  • Du får använda mobiltelefon på avdelningen.
  • Ta med dig toalettsaker och tofflor/skor. Du får gärna ha privata kläder, men de kan tyvärr inte tvättas på avdelningen.
  • Ta med dig de läkemedel du använder, men rådgör med ansvarig sjuksköterska om du ska sköta medicinering själv.
  • Om du inte kan använda kommunala färdmedel när du ska gå hem så är det bra om du kan be någon närstående att hämta dig. I speciella fall kan en läkare bevilja sjukresa.

 

Avdelning 56 tillhör verksamhetsområde Kirurgi

Senast uppdaterad: 2015-09-03