Kirurgavdelning

Avd 67

Avdelning 67 är en kirurgisk avdelning med inriktning på nedre mag- och tarmsjukdomar. Här vårdas du som har sjukdomar i mag- tarmkanalen så som tarmcancer, inflammatoriska tarmsjukdomar, inflammerade tarmfickor, fistlar, blindtarmsinflammation och svårigheter att hålla avföringen.

Vi som arbetar här består av undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Dessutom har vi ett nära samarbete med stomiterapeut, sjukgymnast, dietist, kurator och kontaktsjuksköterska. På avdelningen har vi måltidsansvariga som ansvarar för köket.

Avdelningen består av 23 vårdplatser och vi tar emot både dig som kommer från akutmottagningen och du som skall genomgå en planerad operation. Vi arbetar efter ERAS-konceptet (ERAS står för Enhanced Recovery After Surgery), i syfte att förbättra återhämtningen och minska risken för komplikationer efter en stor operation. Detta innebär att du skall få ordentlig information före operationen, vara väl smärtlindrad, inta mat och dryck direkt efter operationen och att du skall vara uppe och röra dig så mycket som möjligt.

Före operation
Du hittar till oss genom att följa skyltarna till hiss B efter du passerat stora entrén. Du tar sedan hissen till plan 7.

Våra besökstider är mellan 13-19 samtliga dagar. Vid besök utanför dessa tider hänvisar vi till dagrummet eller övriga gemensamhetsutrymmen på sjukhuset. Då vi har flerbäddssalar ber vi er respektera dessa besökstider med hänsyn till medpatienter.

Under sjukhusvistelsen
Vi har ett patientkök där det serveras frukost, lunch och middag som du hämtar själv. Samtliga måltider intas i vårt dagrum. Mellan måltiderna finns det tillgång till mellanmål, kaffe/te, näringsdrycker och smoothies.

Ronden sker dagligen mellan 9. 00 – 10.00. Under ronden får du träffa ansvarig läkare som går igenom prov- och undersökningsresultat och resonerar med dig om din fortsatta vård. Patienterna informerar själva sina närstående i möjligaste mån. Vi ber anhöriga som har patientförfrågningar ringa efter kl 11.00 då vi rondat färdigt.

Du skall inte ta med dig egna läkemedel till avdelningen, utan det får du av ansvarig sjuksköterska. Undantaget är inhalationer, hudkrämer och ögondroppar.

På avdelning 67 arbetar alla i personalen efter basala hygienrutiner, vilket innebär att minimera spridning av mikroorganismer. Exempel på detta är att i arbete nära patienten används alltid plastförkläde samt handsprit användes mellan varje patientkontakt.

Som patient eller närstående rekommenderas att alltid tvätta händerna med tvål och sedan använda handsprit efter besök i hygienutrymmen.

Gratis Wi-Fi finns på hela SöS. I dagrummet finns en gemensam TV. Mobiltelefon är tillåtet.

Inför din utskrivning
Du skrivs vanligen ut från avdelningen före lunch. Inför din hemgång har du ett utskrivningssamtal med ansvarig läkare där ni går igenom din vårdtid. Du får då ett utskrivningsbrev, uppdaterad läkemedelslista, recept och ev sjukskrivningsintyg. Närstående är välkomna att delta under utskrivningssamtalet.

Har du frågor gällande din medicinska behandling eller behöver komma i kontakt med läkare avseende den vård som du fått hos oss?

Kontakta kirurgmottagningen på telefon 08-6162300 (menyval 3).


Senast uppdaterad: 2016-04-22