Kirurgavdelning

Avd 36

Avdelning 36 är en akut- och allmänkirurgisk vårdavdelning med 24 sängplatser. Vi tar emot patienter från akuten dygnets alla timmar samt opererar planerad bråckkirurgi under veckodagarna.

Från akuten kommer patienter med akuta kirurgiska sjukdomar och patienter som varit med om litet eller stort trauma.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vård- och omvårdnadsrutiner. Vi har ett flertal fokusgrupper för bland annat nutrition, smärtbehandling, palliation och personcentrerad vård.

På avdelningen tar vi emot sjuksköterskestudenter och underskötestudenter. Vi har studentsal för våra sjuksköterskestudenter där studenterna handleds av sjuksköterskor med handledarutbildning och en klinisk adjunkt med magister inom kirurgisk omvårdnad.

Vi har tvärprofessionellt arbetat fram teamronder. Avdelningsläkare har samma team under veckodagarna och följer därför upp sitt team kontinuerligt. I teamet arbetar undersköterska, sjuksköterska och läkare tillsammans. Vi har också nära samarbete med fysioterapeut, kurator och dietist. Teamet träffas morgon och eftermiddag för rond.

Våra 4-bäddssalar är blandsalar, vilket innebär att kvinnor och män ibland delar rum.   

Vi arbetar med personcentrerad vård. Detta innebär ett etiskt förhållningssätt som utgår från personens upplevelse av situationen samt individens förutsättningar, resurser och hinder. På eftermiddagarna kl. 14:30 har vi personcentrerad rapport tillsammans med Dig som patient och sjuksköterskan som arbetat dagen och de team som skall arbeta kväll.

En del av våra patienter erbjuds möjligheten att tillbringa delar av sin vårdtid på Årstaviken Hotell vilket är Södersjukhusets patienthotell som ligger i direkt anslutning till sjukhusbyggnaden. Planering för detta sker alltid i samråd mellan patient, läkare och omvårdnadspersonal.

Inför din operation

  • Inför en planerad operation av bråck gäller följande: Du får inte äta efter kl 24:00 natten före operationsdagen, men du får dricka klara drycker fram till två timmar före operation. Klara drycker innebär vatten, te och kaffe utan mjölk och juice utan fruktkött. Du bör helst inte röka eller snusa på operations- eller undersökningsdagen.
  • Du ska duscha två gånger inför din operation, dagen före operation och på operationsdagens morgon. Du får inte bära smycken, klocka, linser, smink eller nagellack under operationen.

Vid inläggning på avdelning 36

  • Mobil och surfplattor får användas i den mån att det inte stör dina med patienter. Ta med hörlurar till surfplattan.
  • Tv finns i dagrummet.
  • Ta med dig toalettsaker och tofflor/skor. Du får gärna ha privata kläder, men de kan tyvärr inte tvättas på avdelningen.
  • Ta med dig de läkemedel du använder, men rådgör med ansvarig sjuksköterska om du ska sköta medicinering själv.
  • Om du inte kan använda kommunala färdmedel när du ska gå hem, är det bra om du kan be någon närstående att hämta dig. I speciella fall kan en läkare bevilja sjukresa.
  • Lämna dina värdesaker hemma. Vi kan inte förvara eller ansvara för dem under din vårdtid.

Avdelning 36 tillhör verksamhetsområde Kirurgi

Senast uppdaterad: 2017-04-20