Kirurgisk operationsavdelning

Södersjukhusets kirurgiska operationsavdelning har full funktion alla dygnets timmar. Omkring 70 procent av kirurgklinikens patienter är akutfall.

Södersjukhuset kirurgklinik är en av de största i Sverige inom endoskopisk utredning och behandling av sjukdomar i gallvägarna. Kompetensen är hög när det gäller behandling av magblödningar och inflammationer i bukspottskörteln. Vid operationerna används i stor utsträckning minimalinvasiva tekniker som lapraskopi (titthålskirurgi) och endoskopi - teknik som ger fördelar i form av förkortad läkningsprocess och färre komplikationer.

Sedan 2007 behandlar vi kraftig övervikt med operation där det är motiverat på grund av andra medicinska sjukdomar. I behandlingsteamet ingår förutom läkare dietister, sjukgymnast och specialutbildade sjuksköterskor

På kliniken finns också spetskompetens för diagnostik och behandling inom kärlkirurgi. Kärlkirurgerna på kliniken har ett tätt samarbete med radiologerna på röntgenkliniken. Tillsammans diskuteras vilken teknik, kärlintervention eller öppet ingrepp, som passar bäst för varje patient. 

Kirurgkliniken har en bred tarmkirurgisk verksamhet med hög kompetens. Patienterna handläggs i nära samverkan med medicinska gastroenterologer, patologer, onkologer och röntgen. Kontaktsjuksköterskor för cancerpatienter och stomisjuksköterska ingår i behandlingsteamet. Det finns ett avancerat lab för utredning av sjukdomar i ändtarmen.

Avdelningen som arbetsplats

Verksamhetsområde Kirurgis operationsavdelning är en spännande och dynamisk arbetsplats som karaktäriseras av mångfald, omtanke om våra patienter och samverkan med andra medarbetare i vårdkedjan.

Arbetet på operationsavdelningen karaktäriseras av att vi som arbetar här tillsammans ger patienterna bästa möjliga vård. Ett gemensamt intresse är en trygg och bra arbetsplats där det finns utrymme för vidareutveckling i fas med förändringar i samhället och kraven på vården. Vi för kontinuerligt diskussioner om det kvalificerade vårdande vi utför och som berör. För oss är det viktigt med medmänsklighet i en effektiv högteknologisk miljö.
 
Operationsavdelningen är en attraktiv arbetsplats som framförallt kännetecknas av korta beslutsvägar. Vår personal representerar alla åldrar och kommer från olika delar av världen vilket ger en positiv prägel på verksamheten.

Operationsavdelningen har en charmig 40-tals arkitektur med stora fönster och vacker utsikt över Stockholm. Lokaliteterna har anpassats till modern kirurgisk verksamhet.

SÖS kirurgiska operationsavdelning tillhör verksamhetsområde Kirurgi.

Senast uppdaterad: 2012-11-21