Medicinsk vårdavdelning

Avd 74

Vi är en medicinsk vårdavdelning för barn och ungdomar mellan 0 -18 år. Här vårdas barn och ungdomar med olika sjukdomar och tillstånd som diabetes, anorexi, mag – och tarmbesvär, krampsjukdomar, uppfödningsproblematik, njursjukdomar samt vissa blodsjukdomar och infektioner. Här vårdas även barn och ungdomar som opereras inom handkirurgi.

Här finns 16 vårdplatser, alla rum är enkelrum med egen toalett och dusch. Förälder eller annan vårdnadshavare finns alltid med under vårdtiden. På avdelningen finns ett lekrum och ett föräldrakök. Barn som är infekterade får stanna på rummet på grund av smittorisken, i de fallen finns möjlighet att låna in leksaker till rummet. Anhöriga och närstående har möjlighet att komma på besök dygnet runt.

Vi arbetar tillsammans i team som består av sjuksköterskor, barnsköterskor och läkare. Teamen samarbetar med lekterapi , sjukgymnast, dietist, psykolog och kurator. Eftersom Södersjukhuset är ett utbildningssjukhus kan du möta exempelvis läkarkandidater, sjuksköterske- och undersköterskestuderande hos oss.

På avdelningen vårdas cirka 2000 barn varje år. Inläggning på avdelning sker via akutmottagningen eller planerad inläggning via remiss från Sachsskas barn- och ungdomsmottagningar. Handkirurgens patienter planeras in från deras väntelista.

Vi strävar efter att ha korta vårdtider, därför är det vanligt med permissioner och återbesök.

Björnwebben, med infomation som riktar sig till barn, 
är till för barn och föräldrar, som en förberedelse inför
ett besök på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.
På webbplatsen får du följa barn genom några av de
vanligaste undersökningarna, och du kan också se
hur det ser ut på de olika avdelningarna och mottagningarna

För ytterligare information om olika undersökningar
riktad till barn titta gärna in på  webbsidan 1177 Barnavdelningen. 

>>Tillbaka till Sachsskas huvudsida

Senast uppdaterad: 2015-12-29