NAVE- Neurologisk Akutvårdsenhet

Avd 37

NAVE/Avdelning 37 är en neurologisk vårdavdelning där vi utreder och behandlar akut sjuka patienter med neurologiska sjukdomstillstånd i centrala och perifera nervsystemet.

Patienterna läggs mestadels in via vår akutmottagning, i annat fall från någon av våra intensivvårdsavdelningar eller vårdgivare på andra akutsjukhus.

På avdelningen arbetar vi i team av sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och logopeder. Tillgång finns även till dietist, kurator och präst. NAVE har 17 vårdplatser, varav 4 är belägna på en övervakningssal, NIMA.

NIMA, Neurologisk Intermediärvårdssal

På avdelningen finns fyra vårdplatser för svårt sjuka patienter som drabbats av neurologiska sjukdomstillstånd och är i behov av kontinuerlig övervakning. Här vårdar vi främst patienter som är nyopererade i hjärnan och som inte kräver intensivvårdens resurser, men är för sjuka för att vårdas på vanlig vårdplats.

NIMA har högre personaltäthet och är utrustat med mer medicinteknisk utrustning än på övriga vårdplatser på avdelningen.

Besök

Patienter som vårdas på NAVE kan vara i behov av olika mycket vila beroende av hur de mår. Närstående är välkomna att besöka NAVE mellan kl. 14:00-19:00 efter överenskommelse med ansvarig sjuksköterska på salen. Övervakningssalen, NIMA, har specifika besökstider. Det går bra att ta med blommor till avdelningen så länge de inte doftar starkt.

Telefon

På avdelningen är det tillåtet att använda sig av mobiltelefon, dock ej inne på NIMA som har känslig utrustning.

Kläder och värdesaker

Sjukhuset ansvarar ej för medhavda värdesaker, därför kan det vara bra att närstående tar med sig det du inte behöver hem. Det finns en garderob med lås inne på salen där du kan förvara dina kläder. Patientkläder finns att låna på sjukhuset.

Rökning

Södersjukhuset är ett rökfritt sjukhus. Rökning är endast tillåten på anvisade platser utomhus.

Senast uppdaterad: 2017-02-20