Neonatalvårdssektionen

Neonatalvårdssektionen består av neonatalvårdsavdelning 61 och 71 samt neonatal hemsjukvård, neonatal sjuksköterskemottagning, Modersmjölkcentralen och Rosenlunds barnhälsovårdsteam.

Neonatalvårdsavdelning 61 och 71
Neonatalvårdsavdelning 61 och 71 har 30 vårdplatser och här vårdas för tidigt födda barn och nyfödda sjuka barn. Omkring 10 % av alla barn som föds är i behov av neontalvård. Det finns många olika anledningar till att barn vårdas på våra neonatalvårdsavdelningar, några exempel kan vara: födsel i graviditetsvecka 28–37, andningssvårigheter, lågt blodsocker, nyföddhetsgulsot, infektioner, förlossningsskador eller missbildningar. Vi erbjuder även fortsatt vård av extremt för tidigt födda barn, som är födda i graviditetsvecka 23–27 och som har vårdats på annat sjukhus. Vårdtiden på neonatalvårdsavdelningen kan vara från några timmar upp till flera månader. 

Neonatal hemsjukvård
När barnet har en stabil andning och cirkulation kan den fortsatta vården ske i hemmet med stöd av den neonatala hemsjukvården. Barn som vårdas i hemsjukvården är fortfarande inskrivna inom neonatalvårdssektionen och har samma rättigheter som övriga inneliggande barn när det gäller till exempel rätt till tillfällig föräldrapenning.

Neonatal sjuksköterskemottagning
Första tiden efter utskrivningen från neonatalvårdssektionen erbjuder den neonatala sjuksköterskemottagningen telefonrådgivning vid behov och möjlighet till inplanerade besök på mottagningen som ett komplement till den ordinarie barnhälsovården.

Modersmjölkcentralen
Har du överskott av bröstmjölk? I så fall kan du hjälpa andra barn! Den donerade bröstmjölken på Modersmjölkscentralen används till för tidigt födda och nyfödda sjuka barn som vårdas på neonatalvårdsavdelningar i Stockholms län.
Läs mer om Modersmjölkcentalen.

Rosenlunds barnhälsovårdsteam
Rosenlunds barnhälsovårdsteam är en mottagning som erbjuder specialiserad barnhälsovård till barn i familjer med beroendeproblematik.
Läs mer om Rosenlunds barnhälsovårdsteam.

Föräldrars delaktighet
Vi arbetar för att på bästa sätt stödja barnets utveckling och föräldrarna är de viktigaste personerna för det nyfödda barnet. Vården anpassas till barnets individuella behov och som förälder får man hjälp att lära känna sitt barns signaler och att delta i omvårdnaden så att barnet känner sig lugnt och tryggt.

Vi arbetar enligt vårdideologin barn- och familjecentrerad vård där föräldrarna är barnets primära vårdare. Detta innebär att:

  • Föräldrar är delaktiga i sitt barns omvårdnad med stöd av vårdpersonal. vårdpersonal inkluderar föräldrar i omvårdnadshandlingar och procedurer.
  • Vårdpersonal ger stöd och undervisning till föräldrar så att de tidigt i vårdförloppet kan tolka barnets signaler och tillgodose barnets behov av närhet, vila och stimulans.
  • Vården planeras så att separation av barn och föräldrar i möjligaste mån undviks.
  • Föräldrar inkluderas i alla beslut som rör barnets vårdplanering, behandling och utredning.

Stöd av personal
Förutom läkare, sjuksköterskor och barnsköterskor finns det annan personal som man kan få stöd av. Kuratorn finns på neonatalvårdsavdelningen för att som samtalspartner hjälpa och stötta föräldrar. Kuratorn kan också hjälpa till med information om annat stöd som man kan få och information om föräldraförsäkringen. Ibland kan det finnas behov av kontakt med en psykolog som kan hjälpa till att bearbeta de svårigheter som många föräldrar upplever när deras barn föds för tidigt.

Bröstmjölk och tidig handurmjölkning/pumpning
Den bästa näringen som ett för tidigt fött barn kan få är bröstmjölk. Men en del barn födda före vecka 34–36 kan vara för omogna för att klara av att suga, andas och svälja när de ammas. Barnet kan då få moderns egen eller donerad bröstmjölk, eller modersmjölkersättning via en sond. Det är en tunn slang som förs ner genom näsan till magsäcken. När barnet inte själv kan suga från bröstet får mamman pumpa ut bröstmjölken med en speciell pump. Den första pumpningen eller handurmjölkningen bör göras tidigt, helst före sex timmar efter förlossningen. Man får sedan fortsätta att pumpa ungefär åtta gånger per dygn och efter några dagar brukar det komma tillräckligt med bröstmjölk.

Hudnära vård
Så fort det är möjligt får barnet komma till en förälder och ligga hud mot hud. Barnet ligger då med bara en blöja och eventuellt en mössa direkt på förälderns bröstkorg. Barnet får en filt över sig och hudkontakten hjälper barnet att hålla värmen och känna trygghet. Barnet bör stanna hos föräldern i minst två timmar i sträck, eftersom själva förflyttningen kan ta ganska mycket energi. Barnet trivs oftast bäst hos föräldern jämfört med att vara ensam i kuvösen eller sängen.

Hygien
Immunförsvaret hos för tidigt födda barn är omoget vilket gör att de lättare får infektioner. Det viktigaste sättet att förhindra spridning av infektioner i sjukhusmiljön är att ha god handhygien. Därför använder alla, både personal och föräldrar, handsprit.

Innan du går in på avdelningen:

  • Ta av ytterkläder.
  • Ta av armband/klocka och ringar.
  • Tvätta och sprita händer och underarmar.
  • Föräldrar ansvarar för att syskon tvättar och spritar händer och underarmar.
  • Använd inneskor eller tofflor under din vistelse på avdelningen (gå inte barfota eller i strumplästen).

För mer information om våra hygienregler, läs broschyren ”Guide till våra hygienregler - Till dig som har ett barn som vårdas på neonatalavdelning” och titta på filmen ”Hygien på neonatalvårdsavdelningen” som finns publicerade här på vår externa hemsida.

Besök
Vi välkomnar besök från den närmsta familjen och från syskon, så länge de är fria från infektionstecken såsom snuva, hosta, feber, hudinfektioner, diarréer eller kräkningar. Besöken begränsas till två personer åt gången. Om barnet vårdas på en övervakningssal ska besöket alltid stämmas av på förhand med personal. När det förekommer mycket infektioner utanför sjukhuset kan vi behöva införa besöksförbud för syskon och anhöriga. Du får information om det blir aktuellt.

CEPS - Centrum för patientsimulering Södersjukhuset
När det händer akuta situationer på neonatalvårdsavdelningen måste all personal vara förberedd på att ta hand om barnet på ett patientsäkert sätt. Därför tränar barnsköterskor, sjuksköterskor och läkare regelbundet på neonatalvårdsavdelningens behandlingsrum med CEPS-övningar i det akuta omhändertagandet av ett nyfött sjukt barn. CEPS är en pedagogisk modell för teamträning och simulering.
Läs mer om CEPS.

Synpunkter och förbättringsförslag
Vårt mål är att ge er och ert barn en god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter eller förbättringsförslag på den vård, behandling eller det bemötande ni har fått är vi mycket tacksamma om ni låter oss få veta detta.

Lämna gärna era synpunkter till:
Ann Ottosson, vårdutvecklare
E-post: ann.ottosson@sll.se

 

Senast uppdaterad: 2017-04-12