Onkologisk vårdavdelning 21

Avd 21

Avdelning 21 är en onkologisk vårdavdelning på Södersjukhuset. Här vårdar vi dig med cancertumörer i, bröst, mage/tarm, prostata, urinblåsa och testiklar.

Patienterna vårdas inneliggande för vissa typer av cytostatika- och strålbehandlingar som inte kan ges i öppenvård samt för infektioner, nutritionssvårigheter och smärtlindring.

 

Senast uppdaterad: 2017-01-17