Ortopedavdelning

Avd 24

På avdelning 24 bedrivs akut ortopedisk- och handkirurgisk slutenvård.

Patientnärmre vård - PNV

På avdelningen arbetar vi enligt arbetsmodellen Patientnärmre vård (PNV), en modell som går ut på att vårdpersonalen ska avlastas från administrativt arbete till förmån för vård.

Kvalitet och kompetens

Avdelningens medarbetare är aktiva i verksamhetsområdets och sjukhusets alla nätverksgrupper där syftet är att öka kvaliteten på vården, bland annat gällande smärtlindring, sårvård, hygien och nutrition före och efter operation.

Lean sjukvård

Vi arbetar också med Lean sjukvård. Genom att minska olika slöserier arbetar vi till exempel med att identifiera tidsslöseri för att få tid att ständigt utvärdera och utveckla vår verksamhet

 

Värdegrund

Vi deltar med stort engagemang i Södersjukhusets miljöarbete, och SÖS värdegrund (”För patienten – med patienten”) är ständigt närvarande i allt vårt arbete.

Studenter

Avdelningen tar emot studenter från olika utbildningar men flest kommer från Ersta Sköndal Högskola och studerar till sjuksköterskor. Vi arbetar med Studentmodul, vilket innebär att studenterna tillsammans vårdar ett mindre antal patienter med handledning av erfarna sjuksköterskor. Avdelningen har en Adjungerad klinisk adjunkt – AKA.

Avdelning 24 tillhör verksamhetsområde Ortopedi på Södersjukhuset.

Jobba som sjuksköterska hos oss

Är du sjuksköterska och tycker att verksamheten på avdelningen låter intressant? Om du funderar på hur det är att jobba hos oss, ta kontakt med vårdenhetschef Tina Sjöqvist, gärna via e-post. 
 

Senast uppdaterad: 2016-08-30