Ortopedavdelning

Avd 34

Avdelning 34 är en ortopedisk vårdavdelning med 25 akuta vårdplatser.

Vi har direktintag från akuten dygnet runt och intaget omfattar alla ortopediska diagnosgrupper. Avdelningens huvudinriktning är trauma och multitrauma. Vi handlägger skador inom såväl övre som nedre extremitet och sektionen har en kompetens för komplicerade skador framförallt i nedre extremitet.

Patientnärmre vård

På avdelningen arbetar vi enligt  PNV, Patient Närmre Vård. Vi har en samordnare som tar hand om de flesta inkommande samtal till avdelningen dagtid och fördelar dem till den sjuksköterska som är berörd.

Handledning

Vi tar emot sjuksköterskestudenter och undersköterskepraktikanter samt sjukgymnaststuderande.

Studentmodul

Hos oss använder vi en handledningsmodell där våra sjuksköterskestudenter arbetar patientcentrerat, placerade i en studentmodul. Studentmodulen består av två salar och åtta patienter. Varje sal med fyra patienter bemannas av två studenter och en handledare. Dessutom finns ofta en AKA, adjungerad klinisk adjunkt, på avdelningen som resurs.

Detta innebär att studenter får tryggheten i att lära känna patienter, lättare att följa vårdkedjan och se helheten kring en patient. Syftet med två studenter på varje sal är att ge möjlighet till att stödja och hjälpa varandra i omvårdnadsarbetet.

Samarbete och kompetensutveckling

Vi arbetar med patienten i fokus utifrån Södersjukhusets värdegrund. Avdelningens medarbetare är aktiva i verksamhetsområdets och sjukhusets alla nätverksgrupper där syftet är att öka kvaliteten på vården, bland annat gällande smärtlindring, sårvård, hygien och nutrition före och efter operation. För att ständigt förbättra vården arbetar vi enligt Lean sjukvård, och erbjuder våra medarbetare olika möjligheter till kompetensutveckling.

Avdelning 34 tillhör Sektion 34 inom verksamhetsområde Ortopedi på Södersjukhuset.

Jobba som sjuksköterska hos oss

Är du sjuksköterska och tycker att verksamheten på avdelningen låter intressant? Om du funderar på hur det är att jobba hos oss, ta kontakt med vårdenhetschefen. Just nu söker vi sjuksköterskor både till vikariat och tillsvidaretjänster. För dig som sommarjobbar hos oss finns också goda chanser till förlängning.


 

Senast uppdaterad: 2017-08-16