Ortopedavdelning

Avd 35

Avdelning 35E är en ortopedisk vårdavdelning med 19 vårdplatser.

Avdelning 35E tillhör verksamhetsområde Ortopedi och här genomförs planerade höft- och knäprotesoperationer samt ryggoperationer vid till exempel diagnoserna diskbråck och spinal stenos. Bokstaven E i avdelningens namn står för elektiv, vilket betyder planerad. Fördelen med en specialiserad avdelning för planerade operationer är att operationer inte riskerar att skjutas upp på grund av akuta ingrepp.

 

Kvalitet och kompetens

Patienter som ska genomgå en operation och vårdas på avdelning 35E kommer till oss på inskrivningssamtal cirka två veckor innan operationen. Patienten träffar sjuksköterska, ortopedläkare, narkosläkare samt sjukgymnast och arbetsterapeut och får information och möjlighet att ställa frågor om förberedelser inför sjukhusvistelsen.

 

På avdelningen har varje patient en patientansvarig läkare som tillsammans med patientansvarig sjuksköterska har huvudansvaret för och samordnar vården under hela sjukhusvistelsen. Vi arbetar alltid nära och tillsammans med våra patienter.

 

Personalen på avdelningen är engagerade i samtliga av sjukhusets nätverksgrupper. Grupperna har fokus på områden som miljö, hygien, nutrition, sårvård och smärtlindring. Utbyte av erfarenheter inom sjukhuset och kontinuerlig utveckling och uppdatering av personalens kunskaper syftar till att öka kvaliteten genom hela vårdkedjan.

 

Värdegrund

Södersjukhusets värdegrund är ständigt närvarande i arbetet på avdelning 35E. Det är tydligt i kombinationen av det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten. Vi strävar hela tiden efter att leva upp till sjukhusets ledord: ”för patienten − med patienten”.

 

Studentverksamet

Avdelningen tar emot i huvudsak sjuksköterskestudenter, men det förekommer även att läkar-, sjukgymnast- och arbetsterapeutstudenter gör sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning) på avdelningen.

 

Vi använder oss av en handledningsmodell där våra studenter arbetar patientcentrerat. En sal med fyra patienter bemannas av två sjuksköterskestudenter och en handledare. Detta innebär att studenterna får tryggheten i att lära känna patienterna och lättare att följa vårdkedjan samt att se helheten kring en patient. Två studenter på en studentsal ger också möjlighet till att stödja och hjälpa varandra i omvårdnadsarbetet.

 

Jobba som sjuksköterska hos oss

Är du sjuksköterska och tycker att verksamheten på avdelningen låter intressant? Om du funderar på hur det är att jobba hos oss, ta kontakt med vårdenhetschef Marie Sjöstedt gärna via e-post.

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2015-09-03