Ortopedavdelning

Avd 25

Avdelning 25 är en ortopedisk vårdavdelning med 23 akuta vårdplatser.

Vi har direktintag från akuten dygnet runt och intaget omfattar alla ortopediska diagnosgrupper. Avdelningens huvudinriktning är patienter med rygg- och nervsmärta samt skador i de övre extremiteterna.

Våra vanligaste ortopediska diagnoser är diskbråck, kotfrakturer, överarmsfrakturer och axelskador men vi tar också emot personer som har ådragit sig höftfrakturer, fotledsfrakturer och handledsfrakturer.

Patientnärmre vård

På avdelningen arbetar vi enligt  PNV, Patientnärmre Vård. Vi har en samordnare som tar hand om de flesta inkommande samtal till avdelningen dagtid och fördelar dem till den sjuksköterska som är berörd.

Handledning

Vi tar emot sjuksköterskestudenter och undersköterskepraktikanter samt sjukgymnaststuderande.

Studentmodul

Hos oss använder vi en handledningsmodell där våra sjuksköterskestudenter arbetar patientcentrerat, placerade i en studentmodul. Studentmodulen består av två salar och åtta patienter. Varje sal med 4 patienter bemannas av två studenter och en handledare.
Detta innebär att studenter får tryggheten i att lära känna patienter, lättare att följa vårdkedjan och se helheten kring en patient. Syftet med två studenter på varje sal är att ge möjlighet till att stödja och hjälpa varandra i omvårdnadsarbetet.

Utveckling av vården

Vi arbetar med patienten i fokus utifrån Södersjukhusets värdegrund. Vi ser ständigt över våra processer för att ge den mest värdeskapande vården för våra patienter.

Avdelning 25 tillhör verksamhetsområde Ortopedi på Södersjukhuset.

Jobba som sjuksköterska hos oss

Är du sjuksköterska och tycker att verksamheten på avdelningen låter intressant? Om du funderar på hur det är att jobba hos oss, ta kontakt med vårdenhetschef Monica Renström, gärna via e-post. Just nu söker vi sjuksköterskor både till vikariat och tillsvidaretjänster. För dig som sommarjobbar hos oss finns också goda chanser till förlängning
 

Senast uppdaterad: 2015-09-03