Pacemakerenheten

Pacemakerenheten på Södersjukhuset har en välfungerande verksamhet för implantation av permanenta pacemakrar, ICD och biventrikulära pacemakrar.

Det är en fördel för patienten att kardiologkliniken kan ta hand om och slutföra hela vårdkedjan.

Pacemakerenheten tillhör verksamhetsområde Kardiologi på Södersjukhuset.

Senast uppdaterad: 2010-12-29