Strokeavdelning 81

Avd 81

Avdelning 81 är en strokeenhet som är en enhet inom verksamhetsområde Internmedicin på Södersjukhuset.


De flesta av våra patienter utreds för misstänkt stroke. Stroke är ett samlingsnamn för blodpropp eller blödning i hjärnans kärl, TIA (transitorisk ischemisk attack), är ett övergående tillstånd av syrebrist i hjärnan.

Vi tar emot patienter direkt från akutmottagningen och ger dem den första vården efter deras insjuknande.

På vår enhet arbetar vi med det akuta omhändertagandet med övervakning, utredning, bedömning och behandling och rehabilitering av dessa patienter.

Vi som arbetar med detta är ett helt team med neurolog, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och logoped. Vi har även tillgång till kurator och dietister. Patienterna bedöms ofta av samtliga i teamet och vi har alltid patientens bästa i fokus i vårt teamarbete.

Senast uppdaterad: 2017-05-17