Lungmedicin avd. 82

Lungundersökning

Avdelning 82 är en medicinsk vårdavdelning med specialistinriktning mot lung- och luftvägssjukdomar.

Vi vårdar patienter med bl.a. KOL, andningssvikt (kronisk eller akut), svåra infektioner i lungor (pneumoni) och lungsäck (empyem), vätska i lungsäcken (pleuravätska), svår astma och tumörer i lunga och lungsäck.
 
För att utreda lungsjukdomar kan olika ingrepp behöva göras. På lung- och allergisektionen utför vi därför ett stort antal bronkoskopier, thorakoskopier, dränageinläggningar och thorakocenteser.
 
På avdelningen ställer vi också in syrgasbehandling vid kronisk andningssvikt och vid akut underventilering provar vi ut ventilatorer.

Avdelning 82 tillhör verksamhetsområde Internmedicin

Senast uppdaterad: 2017-06-13