Ortopedisk operationsavdelning

Knäoperation

På Södersjukhusets ortopediska operationsavdelning genomför vi akuta operationer i samband med olika frakturer liksom planerade ingrepp såsom knä-, höft- och axelplastiker, ryggkirurgi samt artroskopiska knä- och axeloperationer.

På operationsavdelningen arbetar specialiserade sjuksköterskor, undersköterskor och ortopeder. Vi samarbetar i team med narkossköterskor och narkosläkare genom hela operationsförloppet.

Den vanligaste patienten vi opererar är en patient med höftfraktur, där vi opererar cirka 1000 patienter om året. Det är många fler än de flesta klinker i Sverige.

Ortopedisk operationsavdelning tillhör verksamhetsområde Ortopedi

Senast uppdaterad: 2013-06-20