Abortmottagningen

Alla som har frågor om oönskad graviditet eller som söker abort är välkomna att kontakta abortmottagningen på avdelning 62, Södersjukhuset på telefonnummer 08-616 27 00. Här erbjuder vi även samtal med kurator för de som önskar.

På Abortmottagningen utför en barnmorska eller läkare ett ultraljud, för att fastställa hur långt gången graviditeten är. Utifrån graviditetslängden bestäms vilken abortmetod som kan vara aktuell.

Efter detta bokar man tider och ger information om den metod som valts. I samband med besöket diskuteras också vilken preventivmetod som ska användas efter aborten

Abortmetoder

Medicinsk abort kan göras till artonde graviditetsveckan, ibland längre (se sen abort) och innebär att man på medicinsk väg framkallar ett missfall.

Efter tolfte graviditetsveckan kan behandlingen ibland behöva avslutas med en skrapning av livmodern (se kirurgisk abort).

Fram till 9:e graviditetsveckan kan man välja att utföra den medicinska aborten i hemmet.

Kirurgisk abort kan utföras till tolfte graviditetsveckan och innebär att man gör en skrapning av livmodern. Ingreppet utförs i en kort narkos, d.v.s. sövning en kort stund.

Sen abort, d.v.s. abort efter artonde graviditetsveckan måste godkännas av Socialstyrelsen. Ansökan till Socialstyrelsen görs av sjukhusets läkare och kurator.

Läs mer

Läs gärna mer om abort på 1177 Vårdguiden eller UMO Ungdomsmottagning på nätet.

Senast uppdaterad: 2017-05-12