Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om Akutmottagningen för våldtagna.

När öppnade Akutmottagningen för våldtagna?
Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset öppnade för alla våldtagna den 15 oktober 2015. Sedan 2005 har akutmottagningen tagit emot våldtagna kvinnor, men idag välkomnar vi alla våldtagna män, kvinnor och transpersoner.

Läs mer här om invigning/symposium den 15 oktober.

Vilka patienter tar ni emot på Akutmottagningen för våldtagna?
Vi tar emot alla patienter över 13 år, som tillhör Stockholms län, eller som befunnit sig i Stockholms län i samband med övergreppet. Patienter under 13 år hänvisas likt tidigare till barnsjukhusens akutmottagningar.

Tar ni emot transpersoner?
Alla som är våldtagna, oberoende av kön eller könsidentitet, är välkomna att söka akut hjälp hos oss.

Vad är egentligen skillnaden på mottagningen efter den 15 oktober, när ni öppnar upp även för våldtagna män?
Tidigare har våldtagna som identifierar sig som män fått vända sig till SÖS stora akutmottagning och har då blivit slussade mellan flera instanser. Efter den 15 oktober kan vi erbjuda ett samlat akut omhändertagande på en gemensam akutmottagning för alla våldtagna. Den medicinska personal som tar emot patienter hos oss kommer också att ha forensisk utbildning och den psykosociala personalen kommer att ha genomgått en fördjupad utbildning rörande sexualbrott.

Vilka öppettider har mottagningen och vad kostar det?
Vi har öppet dygnet runt och alla besöken är kostnadsfria.

Hur långt efter övergreppet kan ni ta emot patienter?
Vi kommer ta emot patienter som söker hjälp upp till en månad efter att övergreppet skett.

Vad innebär ett akut omhändertagande på mottagningen?
Alla som kommer akut tas emot av specialutbildad sjuksköterska och undersköterska som informerar, frågar vad som hänt, påbörjar spårsäkring och assisterar läkaren vid rättsmedicinsk undersökning, samt dokumenterar eventuella synliga skador.

Erbjuder ni psykosocial uppföljning?
Ja, vi erbjuder kostnadsfri medicinsk och psykosocial uppföljning.

Hur många patienter räknar ni med?
Vi räknar med att ta emot cirka 20-40 våldtagna pojkar, män eller transpersoner per år utöver de cirka 600 kvinnor som vi redan idag genomsnittligt tar emot per år.

Hur har ni gjort beräkningen av hur många pojkar/män/transpersoner som kommer att söka vård hos er?
Enligt BRÅ gjordes år 2014 1.522 polisanmälningar för våldtäkt i Stockholms län. Av dem var målsägaren kvinna i 1.421 fall och 101 var man, vilket är 7% av anmälningarna. Om man räknar 7% av 600, som är det antal kvinnor som idag söker till Akutmottagningen för våldtagna kvinnor per år, skulle det motsvara 43 män. Av kvinnorna som söker har dock bara 65% polisanmält och då blir det bara 28 förväntade sökande som är män.

När vi öppnade Akutmottagningen för våldtagna kvinnor år 2005 blev det ingen anstormning av fall, det blev ungefär så många som året innan sökt på de olika akutmottagningarna i länet. Sammanlagt har cirka 20 män sökt akutsjukvård i Stockholms län under 2015.

Gör ni alltid en polisanmälan?
Vi kommer att bistå rättsväsendet med rättsintyg i de fall polisen begär det, och vi kommer fortsätta att hjälpa och stödja de personer som vill göra polisanmälan. Att göra en polisanmälan är inget krav för att få söka hjälp på mottagningen.

Vad innebär det att ni gör en spårsäkring?
Spårsäkring innebär att man med en tops tar prov från ytor där det kan finnas DNA från en gärningsman. Detta kan göras upp till ca 10 dagar efter övergreppet. Om patienten har polisanmält vidarebefordras spårsäkringsmaterialet till polisen. Om patienten initialt inte polisanmäler sparas spårsäkringen på mottagningen i 6 månader. Väljer patient att ej polisanmäla kasseras spårsäkringen därefter.

Har mottagningen sekretess?
Vår datajournal är en s.k. skyddad enhet, vilket innebär att den inte kan läsas av andra vårdgivare än de som har behörighet att läsa journaler från Akutmottagningen för våldtagna.

Spelar det någon roll vilket kön gärningsmannen har när den våldsutsatta söker vård?
Nej.


 

Senast uppdaterad: 2015-12-22