BB-mottagningen

Återbesök på BB-mottagningen

Efter hemkomsten från förlossningen och BB-vistelsen blir du erbjuden ett återbesök på BB-mottagningen på Södersjukhuset.

Du får komma till oss upp till sju dagar efter förlossningen och får då träffa en barnmorska som har erfarenhet av både vård efter förlossning och amning.

På BB mottagningen kan vi svara på frågor om amning, hälsa och den nya familjesituationen som ni befinner er i. Vi tar också PKU-prov om det inte redan är gjort under BB tiden (läs mer om PKU-prov på 1177.se. Om en kompletterande barnläkarundersökning behövs görs den av barnläkaren på BB-mottagningen. 

Vi har öppet dagtid årets alla dagar och erbjuder återbesök till barnet är sju dagar gammalt. För att komma till BB-mottagningen behöver du boka tid. Ofta bokas tiden in redan innan du går hem från sjukhuset efter förlossningen, men du kan också ringa och boka tid på telefon 08-616 13 25, dit du också kan ringa för att få rådgivning.

Efter sju dagar

När barnet är mer än sju dagar gammalt bör du vända dig till din barnmorska på den barnmorskemottagning du gått hos under graviditeten. Är dina problem mer akuta bör du vända dig till Södersjukhusets gynekologiska akutmottagning.

Gäller det ditt barn ska du i första hand kontakta din barnavårdscentral. Är problemen mer  akuta bör du vända dig till Sachsskas Barnsjukhusets akutmottagning.

Vid behov av amningsstöd eller frågor kring amning kan du ringa till amningscentrum på Södersjukhuset.

BB-mottagningen tillhör verksamhetsområde Kvinnosjukvård/Förlossning.

Vid behov av akut läkarhjälp:
Barn: Ring Sachsska barnsjukhuset tel.616 40 50, då kopplas du till vårdguiden.
Mor: Ring SÖS gynekologiska akutmottagning på telefon: 08 - 616 21 40 då kopplas du till Vårdguiden, sjukvårdsrådgivning.


Senast uppdaterad: 2016-02-17