Bäckenbottencentrum - Sodersjukhuset

Bäckenbottencentrum

Bäckenbottencentrum SÖS är ett samarbete mellan Urolog-, Kvinno- och Kirurgkliniken.

Målsättning

 Att förbättra omhändertagandet för kvinnor och män med bäckenbottendysfunktion genom ett samarbete mellan de tre klinikerna.

Målgrupp

Kvinnor och män med symtom beroende på skador och sjukdomar i bäckenbotten. Det kan vara urinträngningar, urininkontinens (trängnings- och ansträngningsinkontinens) och analinkontinens, tömningssvårigheter, obstipationsproblematik, analprolaps, analfissurer, förlossningsskador (sfinkterskador, större vaginala bristningar, samlagsbesvär), framfall, fistlar, blåsskador, uretär- och uretraskador.

Kompetens

 • Urologkliniken – Urolog och uroterapeut
 • Kvinnokliniken – Urogynekolog
 • Obstetriker
 • Psykosomatik (Psykosocial enheten)
 • Uroterapeut/sjukgymnast
 • Kirurgkliniken – Colorektalkirurg
 • Stomiterapeut
 • Dietist
 • Neurofysiologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge - Neurofysiolog

Resurser

 • Konservativ behandling: rådgivning/undervisning, blåsregim/blåsträning, självkateterisering/självsondering, elektrostimulering och bäckenbottenträning (Urologmottagningen och gynekologiska mottagningen).
 • Urodynamisk utrustning och cystoskopi, vaginalt ultraljud (gynekologiska och urologiska mottagningen).
 • Periurethral injektionsbehandling (Gynekologiska mottagningen)
 • Samtal för kvinnor med samlagssmärta (Psykosociala enheten, KK)
 • Manometri och transanalt ultraljud (Kirurgmottagningen)
 • EMG (Neurofysiologiska mottagningen)
 • Defäkografi (Bild)
 • Operationskapacitet vid Urologkliniken, Kvinnokliniken och Kirurgkliniken

Samarbetets utformning

 • Terapikonferenser 1 gång per månad
 • Gemensamma undersökningar och bedömningar av patienter efter behov.
 • Kirurgiskt samarbete för patienter med skador på uretär, blåsa och uretra, fistlar, sfinkterskador, urin och analinkontinens.
 • Forskning med framför allt inriktning mot epidemiologi (prevalens och riskfaktorer för prolaps, sfinkterskador, urininkontinens mm), diagnostik och kliniska långtidsuppföljningsstudier om resultat efter kirurgi i lilla bäckenet.

Remiss

Om du som patient vill komma till oss behöver du en remiss från din husläkare. Du som remittent skickar remissen till någon av våra mottagningar (urolog-, kvinno- eller kirurgkliniken)

Bäckenbottencentrum tillhör verksamhetsområde Kvinnosjukvård/Förlossning på Södersjukhuset.

Senast uppdaterad: 2017-05-23