Barnröntgen, Bilddiagnostiskt centrum

Röntgenundersökningar på barn görs i en särskild barnsektion på Bilddiagnostiskt centrum Röntgen, BDC. Här undersöker vi skelett, urinvägar, lungor och mag- och tarmkanal. För det används metoder som röntgen, ultraljud, datortomografi och magnetiskresonanstomografi-MR.

En del undersökningar kräver förberedelser av olika slag. I avsnittet med patientinformation hittar du information om barnundersökningar och vilka förberedelser som krävs.

Remiss krävs

Remiss från din läkare krävs för undersökning. Om du har fått en kallelse från oss och vill byta tid är vi tacksamma om du ringer oss och meddelar oss så snart du kan. Måste du lämna återbud ring i första hand på vår telefontid, i annat fall ring på vår telefonsvarare.

Vid besöket

Lämna om möjligt syskon hemma. Medföljande till barnet tar med legitimation.

Barnröntgen på Bilddiagnostiskt centrum tillhör verksamhetsområde Bild på Södersjukhuset.

Senast uppdaterad: 2014-02-12