Onkologisk mottagning för bröstcancer

Från och med den 1 oktober 2016 tillhör Onkologisk mottagning för bröstcancer Södersjukhusets verksamhet. Mottagningen har sedan länge legat på sjukhuset och tidigare tillhört Karolinska sjukhuset.

Till onkologiska öppenvårdsmottagningen kommer patienter för bedömning, utredning, planering av vård och behandling samt uppföljning.  Vi ger alla typer av icke-kirurgisk cancerbehandling - cytostatika, endokrin behandling målstyrd behandling och strålbehandling.

På mottagningen arbetar läkare, kontaktsjuksköterskor, undersköterska, kurator, dietist och psykosocialsjuksköterska.

Viss medicinsk behandling utförs av sjuksköterska på mottagningen.

Hur du får tid hos oss
Vi måste först få en remiss från din husläkare eller annan vårdgivare. Du kommer sedan att få en skriftlig kallelse skickad till dig. Denna innehåller tid, plats och namn på läkaren du kommer att träffa.

Information som underlättar kontakten med mottagningen

För att förhindra telefonköer och underlätta för dig som patient har vi en telefonsvarartjänst som registrerar ditt samtal så att vi kan återkomma till dig under dagen.

Om du saknar tonvalstelefon eller inte kan använda knapparna på din telefon vänta till efter röstmeddelandet och tala in namn, personnummer och telefonnummer efter signalen så få du en tid när vi ringer upp dig.

Kontaktsjuksköterska
Vid ditt första besök kommer du att få en namngiven kontaktsjuksköterska.


Våra öppettider:
Måndag - fredag 8:00 -16:00

Hitta till oss:
Bröstsektionen finns på entréplan vid hiss D

 

Senast uppdaterad: 2017-01-17