Mammografi

Mammografi är en röntgenundersökning av kvinnors bröst för att tidigt upptäcka bröstcancer.  Med mammografi kan de flesta brösttumörer upptäckas innan de har gett några symptom eller kan kännas. Alla kvinnor i Stockholms län mellan 40 och 74 år kallas till regelbundna undersökningar.

Undersökning med mammografiscreening

Mammografiundersökningen börjar med att en sjuksköterska ställer frågor till dig, till exempel om du har känt någon förändring i brösten, får hormonbehandling eller har opererat brösten. Därefter får du klä av dig på överkroppen och dina bröst undersöks i en speciell röntgenapparat. Brösten trycks samman en mycket kort stund då bilden tas. Stråldosen blir på så sätt lägst möjlig och bilderna tydligare vilket underlättar analysen. Några kan uppfatta undersökningen som obehaglig men de flesta tycker ändå att den är uthärdlig.

 Bilderna analyseras av röntgenläkare som är specialiserade på mammografi (bröstradiolog). Om du har gjort mammografi tidigare jämför läkarna de nytagna bilderna med föregående bilder. Svaret skickas hem till dig inom två veckor.

UltraljudIbland kan du behöva komma tillbaka och ta om bilderna av tekniska orsaker. Du kan också återkallas för att läkarna sett något på bilderna som behöver utredas mer. I de allra flesta fall handlar det om godartade förändringar.

Om du återkallas från mammografiscreening

Alla som återkallas från mammografiscreeningen får ta nya röntgenbilder och göra en ultraljudsundersökning av brösten och en bröstradiolog gör samtidigt en klinisk bedömning. Om allt ser bra ut får du ett så kallat ”friskbrev”. I annat fall får du tid hos en kirurg på Bröstcentrum som då blir din patientansvarige läkare.

Om du har remiss för mammografi

Om din läkare har skrivit remiss för mammografi röntgas dina bröst. Ibland görs även ultraljudsundersökning och provtagning från brösten. Du kan också ha eller få tid på övriga mottagningar på Södersjukhusets Bröstcentrum, till exempel kirurgi, onkologi, cytologi/patologi.

Cell- och vävnadsprov

Ibland behöver vi ta cell- eller vävnadsprover. Cellprovet går till så att läkaren tar prov på den förändring som synts på mammografibilder, ultraljud eller känts som en knöl. Vanligtvis behövs inte lokalbedövning vid detta prov. Målet är att alla undersökningar ska göras vid ett och samma tillfälle men ibland går det inte.

Du kan få besked om resultatet per brev, telefon eller vid ett läkarbesök. Det behöver inte betyda att du har cancer.

1177 Vårdguiden 

Du kan även komma i kontakt med oss via 1177 Vårdguiden där du till exempel kan av- och omboka tid.

Senast uppdaterad: 2017-02-08