Centrum för gynekologiskt ultraljud

Centrum för Gynekologiskt Ultraljud på Södersjukhuset utför "second opinion ultraljudundersökningar" på intern eller extern remiss.

Förutom ultraljudsdiagnostik bedriver vi klinisk utveckling, forskning, undervisning. På avdelningen jobbar ett team av läkare och undersköterskor med specialkompetens och specialintresse i gynekologisk ultraljudsdiagnostik.

Vi sysslar bland annat med diagnostik av:

 • Myom (muskelknutor), adenomyos, endometrios
 • Äggstocks cystor
 • Utredning av gynekologiska tumörer
 • Livmodermissbildningar
 • Komplikationer i tidig graviditet (missfall, utomkvedshavandeskap, mola, AV-fistlar)
 • Fertilitetsundersökningar (undersökning av livmoderhålan och passage i äggledarna)
 • Ultraljuds undersökningar av barn och ungdomar.
 • Blödningsrubbningar

Förutom vanligt gråskala- och Dopplerultraljud utför vi även specialundersökningar så som:

 • 3D ultraljud
 • Hydrosonografi,  och Hysterosalpingosonografi ("Fertilitetsultraljud")
 • Kontrastultraljud av äggstockscystor och tumörer
 • Ultraljudsledd mellanålsbiopsi.
 • Ultraljudsledd cystpunktion och abscessdränage

Att tänka på inför undersökningen:

 • Ta med legitimation.
 • Gå på toaletten och töm urinblåsan när du kommer om det inte framgår av kallelsen att du skall undersökas med fylld blåsa (gäller ofta barn och ungdomar).
 • Det går bra att utföra undersökningen även om du har mens.
 • Har du frågor går det bra att ringa: 08-616 69 22.

Centrum för Gynekologiskt ultraljudsdiagnostik tillhör verksamhetsområde Kvinnosjukvård/Förlossning.

Senast uppdaterad: 2017-05-29