Dagkirurgiskt centrum

Välkommen till Dagkirurgiskt Centrum (DKC) som är en operationsavdelning som ingår i verksamhetsområde Specialistvård

Vi utför operationer framförallt i dagkirurgi vilket innebär att du får gå hem samma dag.
Det är inom specialiteterna

  • ortopedi
  • kirurgi
  • urologi

Vårt koncept är att vi tar hand om dig före, under och efter operation. Vi har också ett uppföljande samtal dagen efter operation – där du får möjlighet att återkoppla och ställa frågor.

Om vi har stängt och du har behov av hjälp eller ställa en fråga - så ber vi dig kontakta närmaste akutmottagning.
Om du önskar mer information – se i vår informationsbroschyr (nere till höger)

Vi följer Södersjukhusets värdegrund som bl.a. innebär att våra patienter ska känna sig välkomna och trygga.

Våra öppettider är
Måndag – torsdag 07.00-19.00
Fredag 07.00-15.00
 

Välkommen
!

Birgitta Möller
Enhetschef

Senast uppdaterad: 2015-09-25