Diabetesmottagningen

Diabetesmottagningen är ett kunskapscentrum för god diabetesvård.

Vi arbetar efter Nationella riktlinjer för Diabetesvården samt Svensk förening för Diabetologis kvalitetsdokument och samarbetar med Svenska Diabetesförbundet. I enlighet med de nationella riktlinjerna erbjuder diabetesdagvården gruppbaserad patientutbildning för dig som har diabetes.


Vi erbjuder:

  • tidsbeställd mottagning vid typ 1 diabetes
  • diabetesteam med diabetolog, diabetessjuksköterska, dietist och medicinsk fotvårdare
  • HbA1c-analys med metod som är kvalitetssäkrad via Equalis kvalitetslaboratiorium
  • regelbunden kontroll av njurar, ögon och fötter
  • regelbunden kontroll av blodtryck och blodfetter

Vi deltar i Nationella Diabetesregistret som är ett kvalitetsintrument för att förbättra diabetesvården. Genom registret kan vi jämföra oss med andra diabetesmottagningar i land samt ständigt utveckla och förbättra vården.

Beställning och distribution av diabeteshjälpmedel

För personer som är skrivna i Stockholms län levereras diabeteshjälpmedel direkt från OneMed Sverige AB. Du beställer via talong eller via 1177 Vårdguidens e-tjänsterwww.1177.se. Du kan beställa leverans till valfri adress inom Stockholms län, om du vill ha leverans till en annan adress tillfälligt, kontakta OneMed på telefon 08-578 353 00.

Du som har kontinuerlig blodsockermätning beställer själv sensorer via Hjälpmedel Stockholm 08-123 675 00 eller via deras webb.

Senast uppdaterad: 2017-11-27