Diabetesmottagningen

Till diabetesmottagningen på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset kommer  cirka 450  barn och ungdomar mellan 0-20 år på besök varje år för att få hjälp med sin behandling. 

Målsättningen med behandlingen är hög livskvalitet, normal tillväxt och utveckling samt frihet från akuta och långsiktiga komplikationer av sjukdomen. De allra flesta behöver få insulin injicerat via pump eller penna. För att klara sin egenvård behövs mycket utbildning och stöd, också till familj och anhöriga.

Om du misstänker att ditt barn har diabetes bör du alltid söka vår akutmottagning i första hand.

Vilka arbetar hos oss?
På diabetesmottagningen arbetar vi i team för att hitta rätt insulindosering och för att lära ut till barnet/ungdomen och föräldrar hur behandlingen går till.

I diabetesteamet ingår läkare, diabetessjuksköterska, dietisk, kurator och lekterapeut. På mottagningen kan man även få stöd och hjälp med skolarbetet under sin vistelse på sjukhuset.

Vad är egentligen diabetes?
Diabetes är en relativt vanlig sjukdom, ca 8000 barn och ungdomar har diabetes i Sverige. När man har fått diabetes har kroppen slutat att tillverka insulin. Insulin är ett hormon som tillverkas i bukspottskörteln. Man vet inte orsaken till att kroppen slutar med insulintillverkningen. Sannolikt är det en kombination av många olika saker.

När du äter bryts vissa delar av maten ner till en sockerart som heter glukos som tas upp i blodet. Insulinet gör så att glukosen/sockret kommer in i våra celler och kan användas som bränsle. Utan insulin stannar glukosen kvar i blodet och man får högt blodsocker. När man får för högt blodsocker gör sig kroppen av med sockret via urinen. Tillsammans med sockret följer det med mycket vätska från kroppen. Av den anledningen är de första tecknen på att man fått diabetes att man kissar mycket och är törstig.

 

För att ta reda på om man har diabetes kollas blodsocker och urinsocker. Om det finns socker i urinen, och om blodsockret är högt (över 11mmol/L) är det diabetes.

Hur behandlar man diabetes?
När man har fått diabetes och bukspottkörteln har slutat att tillverka insulin måste man tillföra insulinet på annat sätt. De första dagarna efter diagnosen ges insulinet direkt in i blodet via dropp. Efter två till tre dagar börjar man ge insulinet i underhudsfettet med insulinpennor eller pump. För att ge lagom mycket insulin måste man kontrollera blodsockret regelbundet med en liten blodsockermätare.

Vid diabetesdiagnos blir alla barn och ungdomar inskriva ca en vecka på sjukhuset tillsammans med sina föräldrar. Den första tiden efter utskrivning från sjukhuset sker tätare besök på diabetesmottagningen, men senare träffas man minst fyra gånger per år för att se till att behandlingen fungerar bra i vardagen. 

Läs vår informationsbroschyr Information  till dig och ditt barn som har fått diagnosen diabetes.

Länkar till mer information:

 

>>Tillbaka till Sachsskas huvudsida. 

Senast uppdaterad: 2015-12-03