Dietistmottagningen

Till oss kommer barn och ungdomar med sjukdomar som behöver kostbehandlas. Vanliga diagnoser är diabetes, fetma, födoämnesallergi, glutenintolerans/allergi och olika inflammatoriska tarmsjukdomar. En annan orsak kan vara otillfredsställande viktutveckling.

Som förälder kommer du på ett eller flera besök till mottagningen, och får då information, råd och anvisningar om hur ditt barns kostbehandling ska gå till. Om barnet är allergiskt mot komjölk blir du erbjuden att delta i gruppbesök.

Mötet på mottagningen kan se olika ut beroende på frågeställning, men målet är alltid att ni ska få hjälp med att genomföra kostbehandlingen så att barnet får en välsmakande och näringsriktig kost. Barn under sex år behöver inte följa med på besöket om inte annat anges på kallelsen.

Exempel på det vi berör under mötet är hur man tolkar ingrediensförteckningar, hur man lagar mat med ersättningsprodukter, vilka ersättningsprodukter som finns och hur man sätter ihop en måltidsordning. Vi kanske också ber dig berätta eller skriva ner hur barnet brukar äta för att kunna göra en bedömning av barnets energi- och näringsintag, eller för att kunna få en uppfattning om hur barnet äter och vad det tycker om.

För att komma till dietistmottagningen behöver du en remiss från läkare.

Mer om dietistmottagningen

Vi har patientmottagning de flesta vardagar i veckan och träffar även barn och ungdomar som vårdas på sjukhuset. På mottagningen arbetar fyra dietister som också samarbetar med alla mottagningar, sektioner och avdelningar på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, liksom deltar i en del av den forskning som pågår.

Tillbaka till Sachsskas huvudsida.

Senast uppdaterad: 2017-01-19