Endoskopiskt centrum

Endoskopiskt centrum arbetar med endoskopi, vilket innebär att vi med speciella instrument kan undersöka matstrupe, magsäck och tjocktarm.

Hos oss arbetar specialutbildade endoskopiassistenter och läkare. Undersökningarna utförs av läkare med specialistkompetens i mag- tarmsjukdomar samt av kirurger. Vi utför undersökningar av matstrupe, magsäck, tolvfingertarm och tjocktarm.

Verksamheten är organiserad på tre arbetslag som arbetar parallellt i var sitt endoskopirum. Remisser till undersökningar kommer från sjukhusets olika avdelningar samt från andra kliniker och öppenvårdsmottagningar i södra och sydöstra Stockholm.

I samarbete med barnkliniken utförs även undersökningar på barn i alla åldrar under narkos.

Förutom endoskopisk diagnostik av olika sjukdomar i magtarmkanalen görs även terapeutiska ingrepp endoskopiskt samt borttagande av polyper, vidgning av trånga avsnitt i matstrupe och tarm, blodstillning av blödningar från sår och ytliga kärl.

Vid svårigheter att kunna äta kan vi lägga in en sk PEG vilket är en port från bukväggen till magsäcken genom vilken sondnäring kan tillföras.

Mottagningen bedriver utbildning av läkare under utbildning till specialistkompetens i magtarmsjukdomar eller kirurgi.

Endoskopiskt centrum tillhör verksamhetsområde Internmedicin

Senast uppdaterad: 2016-12-28