Fysiologiska kliniken

På Fysiologiska kliniken Södersjukhuset utförs många typer av fysiologiska undersökningar, främst funktionsdiagnostik av hjärta, blodkärl och lungor men även njurar.

Fysiologi är läran om hur kroppen och dess organ fungerar. Olika tekniker och hjälpmedel används i diagnostiken, till exempel ultraljudsteknik, gammakamera, magnetkamera och EKG.

Fysiologiska kliniken är ackrediterad av SWEDAC enl SS-EN ISO/IEC 17025 ackrediteringsnummer 1888
 
Remiss
Undersökningarna utförs på remiss från behandlande läkare. Läs mer om våra remissrutiner.

 

Fysiologiska kliniken tillhör verksamhetsområde Bilddiagnostik och Onkologi.

Senast uppdaterad: 2016-11-21