Gastroenterologi/Hepatologi-mottagningen

På gastroenterologmottagningen utreder och behandlar vi medicinska sjukdomar i mag-tarmkanalen, levern, gallvägarna och bukspottkörteln.
 
Vanligt förekommande är inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD), främst ulcerös kolit och Crohns sjukdom. IBD-verksamheten vid Södersjukhuset är en av de större i Sverige och vi bedriver forskning- och utvecklingsverksamhet med traditioner sedan början av 1970-talet.
 
Bland leversjukdomar är alkoholskador vanligt förekommande, men även leverinflammationer av andra orsaker diagnosticeras och behandlas.
 
Svåra funktionsstörningar i mag-tarmkanalen, tex irritabel tarm (IBS) och irritabel magsäck (dyspepsi) är också vanliga problem.
 
Som patient hos oss får du oftast träffa samma läkare vid besök och telefonkontakt.
 
Vi medicinska gastroenterologer har ett nära samarbete med våra kirurgkollegor. Till mottagningen är också knuten kurator och konsultpsykiater.
 
Gastroenterologsektionen bedriver forskning och undervisningen i samarbete med andra forskningscentra såväl inom Sverige som internationellt.
 

Flertal forskningsprojekt
På mottagningen bedrivs ständigt ett flertal forskningsprojekt. Dels sker kliniska prövningar, man forskar fram nya mediciner och metoder för behandling av främst inflammatoriska tarmsjukdomar men även andra tarmsjukdomar.

Vi arbetar också med akademiska studier, vilket innebör att öka kunskapen och fördjupa förståelsen för orsakerna till inflammatoriska tarmsjukdomar. Studier av utfallet av nya undersökningsmetoder som till exempel enterokapseln (tar bilder av tunntarmens insida) studeras också här.

Forskning som syftar till att belysa cancerproblematiken vid inflammatorisk tarmsjukdom är väl etablerad.

Senast uppdaterad: 2015-12-03