Handkirurgisk mottagning

Handkirurgiska kliniken på Södersjukhuset har en stor öppenvårdsverksamhet via Handkirurgiska mottagningen på totalt cirka 23 000 besök som är uppdelade på läkarbesök, sköterskemottagning samt besök hos sjukgymnast/arbetsterapeut.

Besök på Handmottagningen förutsätter remiss från annan vårdinrättning. Frågor avseende vårdnivå och remissinnehåll besvaras kontorstid per telefon 08-616 20 00.

Handkirurgiska mottagningen tillhör verksamhetsområde Specialistvård på Södersjukhuset.

Senast uppdaterad: 2016-09-09